GRID DEFAULT – 2 COLUMNS

GRID DEFAULT – 2 COLUMNS

ПИСМО ОТ АРМЕНСКИЯ ПОП Празни улици. Пусти площади. Не играят на двора деца. От ченгета навред ми се гади. От наврени в ареста слънц...