ПИСМО ОТ АРМЕНСКИЯ ПОП Празни улици. Пусти площади. Не играят на двора деца. От ченгета навред ми се гади. От наврени в ареста слънц...