Проходите Хаинбоаз и Шипка са отворени за движение при зимни условия