Фирми даряват картофи на социално слаби, подпомагат и производителите