САЩ: В годината на пандемия и избори – погледът на лекарите