Доц. Спасков: Важно е да има един координационен център, който да препраща пациентите, където има свободни места