По следите на козите – как животните се озоваха в асансьора на жилищен блок