Парламентът прие на първо четене промени в Закона за екологичните щети

нс