Три пловдивски фирми изграждат технологичен мост BIBridge България-Индия в партньорство с Global Business Inroads