Тристранен меморандум за образование на индийски студенти и докторанти в Пловдив подписаха държавни и частни организации в рамките на първата IETConference