Творци от различни жанрове в пъстър спектакъл на финала на дефиле „Вино и гурме”