НА ЖИВО

Брегоукрепване ще възстанови изгубения Централен плаж на Царево