Добавката от 50 лв. към пенсиите ще продължи да се изплаща