Учениците от 6-и, 9-и и 12-и клас се връщат в клас от днес