Брегоукрепване ще възстанови изгубения Централен плаж на Царево