Цифровата валута Либра на „Фейсбук“ може да стартира през 2021 г.