Учениците от 7-и, 8-и и 12-и клас се връща в училище