Възможно е стотици британски компании да прехвърлят дейности в страни в ЕС