Пловдив Тех Парк е ключов партньор в проект за иновации с участието на Индия