Учениците от 7-и, 8-и и 12-и клас на училище от 4 февруари, окончателното решение – до седмица