Въвеждат задължителна регистрация на велосипедите във Франция