Доразплащат безвъзмездна помощ на 3300 микро- и малки фирми