От 1 януари: По-високи пенсии и минимална работна заплата