До 21 декември остават действащите противоепидемични мерки