Ако обстановката се подобри: Базар в Капана ще има!