Окончателно: 40 лева месечна помощ за дете за семействата с доход до 410 лева на човек