Венецианската комисия се произнесе по проекта за нова Конституция