Предлагат три варианта за изплащане на втората пенсия