МВР: С решение на НС срокът за валидност на документите за самоличност се удължава