Докладът от вътрешната проверка в Четвърта градска болница – готов във вторник