Български лекар в Швеция: Хората тук не се фиксират панически в статистиките за COVID-19