По-строги мерки: Гимназии и университети на онлайн обучение, без публика на мачове