НА ЖИВО

Как да разграничим симптомите на COVID-19 от тези на грип?