НА ЖИВО

COVID – 19 бе един от акцентите на Международната конференция за изкуствения интелект и електронното лидерство