20 центъра за Спешна помощ получиха 28 линейки 4х4