НА ЖИВО

Франция има резерви спрямо Брекзит, който не урежда риболова