НА ЖИВО

Българска иновация за роботизация на земеделското производство