Координационен център разпределя пациентите с COVID-19 във Варна