НА ЖИВО

Пловдив: Експертен съвет прие предложение за реализиране на Регионален икономически модел за интелигентна специализация — Пловдив